espa
facebookinstagram
el

 

 

Πρόσκληση ΕΤΠΑ-Ο2 : Δράση 10.a.1: Συμπλήρωση / αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Επενδυτική Προτεραιότητα: 10
Προϋπολογισμός : 20,979,864 €
Έναρξη : 21-12-2015
Άξιολόγηση : Συγκριτική
Σε ισχύ : Ανενεργή πρόσκληση

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη»

του ΕΠ Κρήτη 2014-2020

για τη Δράση 10.a.1: Συμπλήρωση / αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:
• Περιφέρεια Κρήτης
• Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού Περιφέρειας Κρήτης
• Υπουργείο Παιδείας
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Κρήτη 2014-2020.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η:

• Αναβάθμιση – Συμπλήρωση των υποδομών υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
• Ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για την επιλογή των πράξεων για την προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξετάζεται:
• Η εξασφάλιση υποδομών που μπορούν να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος
• Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων ασφαλείας των εκπαιδευτικών χώρων (πχ στατική επάρκεια)
• Η αντιμετώπιση αυξημένων πιέσεων στέγασης ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα
• Το επίπεδο ωριμότητας των έργου
• Η συμβολή στην επίτευξη των στόχων (δείκτες εκροών-αποτελέσματος)

Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση λαμβάνουν υπόψη τη χαρτογράφηση των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας που εκπονήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους- οφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της. Η εκπαιδευτική υποδομή θα πρέπει να ικανοποιεί τις σύγχρονους κανόνες προσβασιμότητας.


Πρόσκληση

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης