espa
facebookinstagram
el

 

 

Πρόσκληση ΕΤΠΑ-Ο1 : Δράση 6.b.2: «Υποδομές διαχείρισης λυμάτων»

Επενδυτική Προτεραιότητα:
Προϋπολογισμός : 53.333.834 €
Έναρξη : 14-12-2015
Άξιολόγηση : Συγκριτική
Σε ισχύ : Ανενεργή πρόσκληση

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη»

του ΕΠ Κρήτη 2014-2020

για τη Δράση 6.b.2: «Υποδομές διαχείρισης λυμάτων»

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:
• Περιφέρεια Κρήτης
• Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού Περιφέρειας Κρήτης
• Δ.Ε.Υ.Α. Περιφέρειας Κρήτης
• Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της δράσης τα έργα (πράξεις) που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να αφορούν σε Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων προστατευόμενων και παράκτιων τουριστικών περιοχών.

Τα έργα αυτά εξασφαλίζουν καλή ποιότητα νερού κολύμβησης και υπογείων υδάτων καθώς και προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας χλωρίδας και πανίδας και ως εκ τούτου συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα»

Τα έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει να:
– Συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τους κανονισμούς όσον αφορά με την ικανοποίηση του Ευρωπαϊκού κεκτημένου.
– Συμμορφώνονται με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13).
– Συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες αρχές της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, την οδηγία 2008/56 περί διαχείρισης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των λοιπών οδηγιών.
– Αντιμετωπίζουν ανάγκες παράκτιων τουριστικών περιοχών και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών της Κρήτης.
– Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης.
– Συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων (δείκτες εκροών-αποτελέσματος).


Πρόσκληση

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης