espa
facebookinstagram
el

 

 

Υποχρεωτική επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της με αριθμ 1996/29-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΔΙ7ΛΚ-93Ψ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για «Έγκριση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας, του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020», “οι ήδη εγγεγραμμένοι Προμηθευτές  και Πάροχοι Υπηρεσιών, υποχρεούνται σε  επικαιροποίηση των στοιχείων τους εντός του Ιανουαρίου του 2019, διαφορετικά διαγράφονται.”

Η επικαιροποίηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή Αίτησης επικαιροποίησης στοιχείων (ως συνημμένο υπόδειγμα), συνοδευόμενης από το επικαιροποιημενο ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  του οικονομικού φορέα (παρ. III)  της παραπάνω αναφερόμενης Πρόσκλησης.

Σε περίπτωση μεταβολής των  στοιχείων σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, θα πρέπει να υποβάλλονται τα σχετικά έγγραφα συνημμένα στην Αίτηση επικαιροποίησης στοιχείων.

Τα ανωτέρω θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένα στo email:  creteprotocol@mou.gr ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε. Π. Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7 – 71202 Ηράκλειο

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/01/2019

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Συνοδευτικό αρχείο