espa
facebookinstagram
el

 

 

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης»

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη εκδόθηκε η 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» συνολικού π/υ 12.117.832 € που περιλαμβάνει συνολικά 1.109 επενδύσεις.

 

Παράλληλα εκδόθηκε η απόφαση Κατάταξης – Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης». Οι δικαιούχοι των οποίων οι προτάσεις απορρίπτονται, σύμφωνα με την παράγραφο 9.5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης άπαξ κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσης των αποφάσεων. Η υποβολή του αιτήματος ένστασης γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) από το μενού της Δράσης στην ενέργεια «Αίτηση Ενστάσεων». Τυχόν υποστηρικτικό υλικό επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ.

 

 

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/06/2021

2η Τροποποήση Απόφασης Ένταξης Συνοδευτικό αρχείο
Πίνακας Κατάταξης – Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων της δράσης 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 Συνοδευτικό αρχείο