espa
facebookinstagram
el

 

 

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών – παρόχων υπηρεσιών του ΕΠ Κρήτη 2014-2020

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης με την ΑΠ. 1996/29-3-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών – παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  ΕΠ  Περιφέρειας Κρήτης, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020.

Ο κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τις αναθέσεις και συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία του άρθρου 12 της 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) ΥΑ, που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και λοιπόν φορέων του Προγράμματος.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και μέχρι 31/12/2023, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών να εγγραφούν σε αυτόν.  Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερους του ενός καταλόγους.

Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης– Μονάδα Γ΄ – Δουκός Μποφώρ 7, 71202 Ηράκλειο σχετικό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Η πρόσκληση και τα συνοδευτικά σε αυτή αρχεία βρίσκονται στη θέση : /%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%cf%89%ce%bd/

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31/03/2017