espa
facebookinstagram
el

 

 

Μελέτες ωρίμανσης έργων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

Η εμπειρία από την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της τρέχουσας περιόδου 2014-2020 καταδεικνύει ότι η εξασφάλιση ώριμων έργων κατά την έναρξη μιας προγραμματικής περιόδου, αποτελεί σημαντικό παράγοντα τόσο για την έγκαιρη ενεργοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όσο και για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών. Δεδομένου ότι το έτος 2021 σηματοδοτεί και την τυπική έναρξη των Ε.Π. της προγραμματικής περιόδου (ΠΠ) 2021-2027, κρίνεται επιβεβλημένη η έγκαιρη προετοιμασία και ωρίμανση έργων, επιλέξιμων για συγχρηματοδότηση, ιδιαίτερα δε έργων με υψηλό προϋπολογισμό και έργων που απαιτούν  σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες ωρίμανσης.

Στο πλαίσιο αυτό δύνανται να χρηματοδοτηθούν μελέτες ωρίμανσης έργων που προγραμματίζονται να υποβληθούν σε Ε.Π του  ΕΣΠΑ 2021-2027, από πόρους των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας αυτών, εφόσον εκπληρώνονται οι παρακάτω  προϋποθέσεις:

α) οι μελέτες ωρίμανσης θα αφορούν σε έργα, τα οποία θα είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση στην επόμενη ΠΠ,

β) εφόσον τα εν λόγω έργα δεν ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027, οι δαπάνες των αντίστοιχων μελετών ωρίμανσης θα καταστούν μη επιλέξιμες,

γ) οι άξονες προτεραιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στους οποίους θα ενταχθούν οι μελέτες ωρίμανσης, θα πρέπει να προβλέπουν τέτοιου είδους δράσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες στην επιστολή του Περιφερειάρχη Κρήτης.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/05/2020

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 2021-2027 Συνοδευτικό αρχείο
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Συνοδευτικό αρχείο