espa
facebookinstagram
el

 

 

Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης»

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη εκδόθηκε η απόφαση ένταξης 290 πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» συνολικού π/υ 3.182.075,22 €.

Παράλληλα εκδόθηκαν οι αποφάσεις Κατάταξης – Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης». Οι δικαιούχοι των οποίων οι προτάσεις απορρίπτονται, σύμφωνα με την παράγραφο 9.5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης άπαξ κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσης των αποφάσεων. Η υποβολή του αιτήματος ένστασης γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) από το μενού της Δράσης στην ενέργεια «Αίτηση Ενστάσεων». Τυχόν υποστηρικτικό υλικό επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ.

Για τα επενδυτικά σχέδια που συγκέντρωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση των 40 βαθμών και δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω αποφάσεις, θα προχωρήσει Δεύτερο Στάδιο Αξιολόγησης, μετά την τροποποίηση της πρόσκλησης με αύξηση του προϋπολογισμού της. 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης


Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/01/2021

Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 4227 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» Συνοδευτικό αρχείο
Πίνακας Κατάταξης – Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων της δράσης 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020. Συνοδευτικό αρχείο
Πίνακας Κατάταξης – Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων της δράσης 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 που αφορά στο ΣΒΑΑ Χανίων Συνοδευτικό αρχείο
Πίνακας Κατάταξης – Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων της δράσης 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 που αφορά στο ΣΒΑΑ Ηρακλείου Συνοδευτικό αρχείο