espa
facebookinstagram
el

 

 

Απορρόφηση της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ : 01.23.01.01 – «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» και μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ : 01.23.01.02 – «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» της Πρόσκλησης Νο 20, με αρ. πρωτ. 612/23-2-2010, Κ.Θ.Π. 23- «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΔΟΙ»

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει την απορρόφηση της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης για την Κατηγορία Πράξης: 01.23.01.01 – «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» και την μείωση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης για την Κατηγορία Πράξης: 01.23.01.02 – «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» από 26.900.000 € σε 4.252.931.61 €, μετά την θετική αξιολόγηση προτάσεων και ένταξη των αντίστοιχων πράξεων για την Πρόσκληση με Νο 20, για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας: 1 – «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ».


Αριθμός Πρόσκλησης: 20

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/07/2010