espa
facebookinstagram
el

 

 

Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης

Η Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης αποτελεί μία διαδικασία οριοθέτησης αρχών, στόχων και προτεραιοτήτων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε περιφερειακό επίπεδο, που λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα ανάλυσης των βασικών αξόνων του εσωτερικού και εξωτερικού της περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Στρατηγική αποτελεί μια αιρεσιμότητα (ex-ante conditionality). Αυτό σημαίνει ότι κάθε Κράτος-μέλος και περιφέρεια πρέπει να σχεδιάσει και να θέσει σε εφαρμογή μια στρατηγική καταπολέμησης της φτώχειας και κοινωνικής ένταξης, ώστε να μπορέσει να λάβει οικονομική στήριξη από την ΕΕ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων (ΕΔΕΤ).

Η Στρατηγική διαρθρώνεται σε τρεις πυλώνες που εξασφαλίζουν την προώθηση της Ενεργητικής Ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, συνδυάζοντας την επαρκή ενίσχυση του εισοδήματος, την προώθηση στην απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς και την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον αντίκτυπο των μέτρων στην κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των ευάλωτων ατόμων, όσο και τις πιθανές μεταξύ τους συνέργειες.

ΠΥΛΩΝΑΣ 1: «Καταπολέμηση της φτώχειας»

ΠΥΛΩΝΑΣ 2: «Πρόσβαση σε υπηρεσίες»

ΠΥΛΩΝΑΣ 3: «Εργασιακή Ένταξη»

Από επιχειρησιακή άποψη, οι τρεις Πυλώνες της Στρατηγικής εξειδικεύονται με τα βασικά εργαλεία εξυπηρέτησης των Στόχων της, σε 4 Επιχειρησιακούς Άξονες:

  • Επιχειρησιακός   Άξονας 1: καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας
  • Επιχειρησιακός Άξονας 2: πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών
  • Επιχειρησιακός Άξονας 3: προώθηση της ένταξης των ευπαθών ομάδων

Επιχειρησιακός Άξονας 4: ενίσχυση της διακυβέρνησης της Στρατηγικής.