espa
facebookinstagram
el

 

 

Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

Η περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) αποτελεί ολοκληρωμένη, -τοπικά προσανατολισμένη- στρατηγική οικονομικού μετασχηματισμού που διαμορφώνεται βάσει των παρακάτω 5 αξόνων :

 1. Εστιάζει την υποστηρικτική πολιτική και τις επενδύσεις σε κομβικές εθνικές/περιφερειακές προτεραιότητες, προκλήσεις και ανάγκες για ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ
 2. Βασίζεται στα δυνατά σημεία της περιφέρειας, στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και στις δυνατότητες για αριστεία
 3. Υποστηρίζει την τεχνολογική όσο και την πρακτικά εφαρμοσμένη καινοτομία και στοχεύει στην τόνωση των επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα
 4. Εμπλέκει τον επιχειρηματικό κόσμο, τους φορείς της γνώσης (ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα) και την διοίκηση (κεντρική και αυτοδιοίκηση) μέσω μιας διαδικασίας bottom up η οποία έχει ως χαρακτηριστικό την συνεχή επιχειρηματική ανακάλυψη
 5. Είναι τεκμηριωμένη ποιοτικά και ποσοτικά και προβλέπει συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης μέσω κατάλληλης δέσμης δεικτών

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί μια αιρεσιμότητα (ex-ante conditionality). Αυτό σημαίνει ότι κάθε Κράτος-μέλος και περιφέρεια πρέπει να σχεδιάσει και να θέσει σε εφαρμογή μια στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, ώστε να μπορέσει να λάβει οικονομική στήριξη από την ΕΕ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων (ΕΔΕΤ).

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης διαρθρώνεται σε 6 ενότητες που συνθέτουν μια δομή λογικού σχεδιασμού ως ακολούθως:

 • Ενότητα 1 : Ανάλυση του περιφερειακού παραγωγικού συστήματος και δυναμικού έρευνας και καινοτομίας
 • Ενότητα 2 : Ανάπτυξη οράματος και στρατηγικών στόχων για την έξυπνη ανάπτυξη στην περιφέρεια
 • Ενότητα 3 : Επιλογή περιορισμένου αριθμού προτεραιοτήτων για την περιφερειακή ανάπτυξη
 • Ενότητα 4 : Αποτύπωση κατάλληλου μείγματος πολιτικών και κοστολογημένου σχεδίου δράσης
 • Ενότητα 5 : Πρόταση για την εφαρμογή μίας αποτελεσματικής και ρεαλιστικής δομής διακυβέρνησης της RIS3Crete
 • Ενότητα 6 : Ενσωμάτωση μηχανισμού συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3Crete μέσω κατάλληλου μίγματος δεικτών


Η διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης αποτελεί αρμοδιότητα των Υπηρεσιών  της Περιφέρειας Κρήτης  με το συντονισμό της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού.

Για το έργο που επιτελείται στον τομέα αυτό επισκεφτείτε την ιστοσελίδα RIS3Crete της Περιφέρειας Κρήτης στη θέση http://ris3.crete.gov.gr


1η Αναθεώρηση Περιφερειακής Στρατηγικής RIS3CRETE 2021-2027 (αρχείο)