espa
facebookinstagram
el

 

 

Παρουσίαση

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κρήτης (άρθρο 7 του Ν.4314/2014) είναι Ειδική Υπηρεσία με αρμοδιότητα, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων - έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο :

α) του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

β) των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΠΕΡΑΑ και ΕΠΑΝΑΔ της περιόδου 2007-2013

γ) του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

δ) του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (Ταμείο Συνοχής)

ε) του ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020

Οι αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 4314/2014, «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ τ.Α/265/23.12.2014) καθώς και στην ΚΥΑ σύστασης της υπηρεσίας.