espa
facebookinstagram
el

 

 

Νέο Πλαίσιο για την υλοποίηση έργων στο ΕΠ «Κρήτη 2014-2020»

Το πλαίσιο των διαδικασιών για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 καθορίζεται με το Ν.4314/2014 ΦΕΚ( 265/τ.Β/23.12.2014) «Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

Οι διατάξεις του Ν. 4314/2014 εξειδικεύονται με κανονιστικά έγγραφα (εγκύκλιοι, οδηγοί, υπουργικές αποφάσεις), τα οποία αφορούν στις διαδικασίες προετοιμασίας, αξιολόγησης και παρακολούθησης των έργων που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως τα παρακάτω αναφερόμενα:

  1. «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020» Η με αρ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1822/τ.Β/24.8.2015)
  2. «Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020»
  3. «Οδηγός για την εκτίμηση της διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020» Παράρτημα Ι του ανωτέρω οδηγού
  4. «Σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων(ΟΧΕ) των ΕΠ της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020». Η με αρ. 81168/ΕΥΣΑΑ 1796/30.7.2015 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού