espa
facebookinstagram
el

 

 

Κριτήρια Επιλογής Έργων

 

Σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 και το άρθρο 8 του Νόμου 4314/2014 οι Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων :

A) Για την επιλογή των πράξεων, η Διαχειριστική Αρχή:

  1. συντάσσει και, μετά από την έγκρισή τους, εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και κριτήρια επιλογής τα οποία: (α) διασφαλίζουν τη συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας (β) δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανή (γ) τηρούν τις γενικές αρχές που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού.
  2. διασφαλίζει ότι μια επιλεγείσα πράξη εμπίπτει στο πεδίο του αρμόδιου Ταμείου ή Ταμείων και μπορεί να ενταχθεί σε μια κατηγορία παρέμβασης που εντοπίζεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας ή των προτεραιοτήτων του επιχειρησιακού προγράμματος
  3. διασφαλίζει ότι παρέχεται στον δυνητικό δικαιούχο έγγραφο που καθορίζει τους όρους για την στήριξη της κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης και την προθεσμία εκτέλεσης
  4. εξασφαλίζει ότι ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν από την έγκριση της πράξης
  5. εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης έχει αρχίσει πριν από την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στη διαχειριστική αρχή, τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την εν λόγω πράξη
  6. διασφαλίζει ότι οι πράξεις που επιλέγονται για στήριξη από τα Ταμεία δεν περιλαμβάνουν δραστηριότητες που αποτελούν τμήμα πράξης, η οποία έχει υποβληθεί ή θα έπρεπε να υποβληθεί σε διαδικασία ανάκτησης μετά τη μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του προγράμματος
  7. καθορίζει τις κατηγορίες παρέμβασης στις οποίες αποδίδονται οι δαπάνες μιας πράξης.»

Στο πλαίσιο αυτό η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου εφαρμόζει την μεθοδολογία αξιολόγησης για τις προτεινόμενες πράξεις στο πλαίσιο κάθε Πρόσκλησης.

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ προς έγκριση την μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής πράξεων για τις δράσεις του Προγράμματος που θα προβεί στην ενεργοποίηση τους.

 

Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης (αρχείο)