espa
facebookinstagram
el

 

 

Ενιαίο Σύστημα Δεικτών

 

Η προσέγγιση των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014-2020 χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα:

  • με απαίτηση σαφούς αποτύπωσης της ‘λογικής της παρέμβασης’ κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος και της στοχοθέτησής του, ειδικά των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
  • αναγνώρισης της επιρροής παραγόντων εκτός των παρεμβάσεων του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος στην επίτευξη των αποτελεσμάτων
  • ορισμό εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων και θέσπιση ενδιάμεσων οροσήμων και στόχων για το τέλος της περιόδου με πλαίσιο επίδοσης.

Τα ζητήματα σχεδιασμού και παρακολούθησης δεικτών παρουσιάζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, οι οποίες αντανακλώνται με πολλαπλές αναφορές στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και σε πρόσθετα έγγραφα τεχνικών οδηγιών (fiches, guidance documents) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτελεστικές ή κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεις.

 

Το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014–2020 καταρτίστηκε με στόχο την ολοκληρωμένη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) σχετικά με τους δείκτες των προγραμμάτων 2014-2020. Περιλαμβάνει αναλυτικά τις προβλέψεις, τις διαδικασίες και τις κατευθύνσεις που αφορούν την παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων με βάση τα προγραμματικά δεδομένα όλων των εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Αποτελεί το βασικό εργαλείο για τα θέματα των δεικτών στο πλαίσιο της κατάρτισης και της παρακολούθησης των Προγραμμάτων, των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησής τους και των Εκθέσεων Προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

To Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014–2020 εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14-6-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.